Baanreglement

  • Als je op de baan vuil, onkruid of iets dergelijks ziet liggen, gooi dit weg in de afvalcontainer.
  • Kijk bij artikelen die je op kunstgras plaatst even of de poten niet scherp en hoekig zijn, dit voorkomt beschadiging aan de grasmat.
  • Zorg ervoor dat spelers niet roken op het veld, geen kauwgom op het veld achterlaten, geen glazen flessen met water het veld opnemen en goed schoeisel dragen.
  • Een kunstgrasveld mag nooit gesproeid worden, zelfs niet bij zeer warm weer. Wanneer je de baan toch sproeit geeft dat een ideaal leefgebied voor een snel groeiende alg die bij droogte weer slijm afscheidt en de kunstgrasbaan waterdicht maakt. De baan is dan zeer moeilijk te herstellen. Deze alg komt ook wanneer je met leidingwater sproeit.
  • De kunstgrasvezel kan bespeeld worden tot -20 graden C; we kunnen dus de hele winter doorspelen. Als de baan bedekt is met sneeuw mag de sneeuw niet met een plastic sneeuwschuiver verwijderd worden. KIjk voor de openstelling/sluiten van de banen op de website www.tvdeskarslach.nl
  • Het is raadzaam de tennisbaan niet te gebruiken als de grond onder de lavafundering bevroren is. Hierdoor kunnen onvolmaaktheden ontstaan. Het smeltwater van de bovenste laag kan niet door de bevroren onderlaag heen, waardoor de baan nat wordt en sponzig aanvoelt.
  • Als de baan is bedekt met “scherpe”neerslag (bepaalde soort sneeuw, hagel), kan de baan niet betreden worden. De vezel wordt dan extra beschadigd door insnijding.
  • Gebreken die u ontdekt, graag doorgeven aan bestuur of baancommissie.