Bestuur

Duco Abma – Voorzitter

Monica de Lange – Secretaris

Froukje Braaksma – Penningmeester

Douwe van der Meer - Bestuurslid

Ingrid Galama - de Boer - Bestuurslid

Arjan Huitema – Bestuurslid

Coenraad van Meekeren – Bestuurslid / Ledenadministratie