Huishoudelijk reglement

  • De leden en gasten (bij verhuur van de baan) zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of technische commissie.
  • De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan het bestuur door te geven. Ze zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar of door het tekenen van een machtiging voor het overschrijven van de contributie.
  • Het lidmaatschap is jaarlijks. Opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 31 december.
  • Degene die onze vereniging financieel wil steunen kan dat doen door voor een bedrag van minimaal €15,= per jaar donateur te worden.
  • De leden mogen zomers maximaal drie keer per seizoen een introducé meenemen, voor de winter geldt deze beperking niet. De kosten zijn €5,= per persoon per uur. Gasten kunnen de banen huren. De kosten hiervan zijn €10,= per baan per uur.
  • Bij verhuur van de baan aan gasten dient het verschuldigde bedrag contant te worden betaald aan. Neem hiervoor contact op via info@tvdeskarslach.nl.
  • De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuur-kascommissie en T.C.-vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
  • De statuten van de vereniging zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het bestuur.