Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TV de Skarslach kunt u opzeggen door uw schriftelijke opzegging te sturen naar de ledenadministratie.

Deze opzegging dient uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Aan wie vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar niet heeft opgezegd, zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Het tennisjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het correspondentieadres is:

Tennisvereniging de Skarslach
Ledenadministratie
Rienstraat 22
8517 HT Scharsterbrug

of per e-mail: info@tvdeskarslach.nl

Bij opzeggen per e-mail ontvangt u een bevestiging per e-mail terug.
Bij opzeggen per brief, ontvangt u alleen een bevestiging, als u een postzegel toevoegt.